OpLab!

From Howto Things
Jump to navigation Jump to search
Screen Shot 2016-05-21 at 10.28.36 AM.png


Trečiasis tarptautinis naujųjų humanitarinių mokslų kongresas IcoN kviečia į atviras laboratorijas OpLab! su Mindaugu Gapševičiumi

Trečiojo Tarptautinio naujųjų humanitarinių mokslų kongreso (IcoN) metu Kauno Technologijos Universitete organizuojamos atviros laboratorijos OpLab! į kurias jungtis ir dalyvauti kviečiami kongreso dalyviai bei visi susidomėjusieji. Šios laboratorijos pasiūlys eksperimentus su biologiniais ir nebiologiniais elementais, o jas pristatys Lietuvoje ir Vokietijoje kuriantis menininkas ir kuratorius Mindaugas Gapševičius.


Laboratorija „Itin žemo voltažo išlikimo rinkinys“ (“Ultra Low Voltage Survival Kit”)

2016-05-26, ketvirtadienis

10:30-12:30

Laboratorija dalyvius supažindins su neįprastais elektros šaltiniais, tokiais kaip, pavyzdžiui, žmogaus kūnas. Dalyvavimui nebūtinos jokios specifinės žinios. Jei domitės techninėmis galimybėmis, atsineškite kompiuterį ir, jei turite, arduino.


Laboratorijos „Mikorizės tinklai arba kaip pasiklausyti augalų pokalbių“ (“Mycorrhizal Networks or How Do I Hack Plant Conversations”)

2016-05-26, ketvirtadienis

15:30-17:30

Dalyviai sužinos apie augalus ir grybus gyvenančius simbiozėje vieni su kitais. Laboratorijos metu bus konstruojamas paprastas elektroninis prietaisas augalų simbiotinei veiklai nustatyti.


Abu renginiai vyks Kauno technologijos universtitete Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, adresu A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, 106 auditorijoje. Dalyvavimas su registracija el. paštu info@migaa.eu

OpLab! arba „Atviroji laboratorija“ yra erdvė, kurioje siekiama pristatyti naujas kūrybines idėjas ICoN metu bei suteikti galimybę dalyviams tiesioginio prisilietimo prie procesų būdu susipažinti su skirtingų sričių žiniomis. Šiemet OpLab! Pasiūlys keletą dirbtuvių – eksperimentavimo su biologiniais elementais bei elektra, aktyvaus klausymosi, pasirinktų TV laidų analizės.

Medijų menininkas ir kuratorius Mindaugas Gapševičius (g. 1974) gyvena ir kuria Berlyne, Weimare ir Vilniuje. 1999 m. baigė magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje o 2016 m. įgijo folosofijos magistro laipsnį Londono Goldsmiths universitete. Nuo 2014 m. prisijungė prie tarptautinio semiotikos instituto veiklos ir atlieka meninį tyrimą. Nuo 2015 m. yra Bauhaus universiteto Weimare kūrybinis bendradarbis.

2016 m. IcoN kongreso tema – PROCESAI, ŽEMĖLAPIAI, NARATYVAI. Ši tema parinkta todėl, kad pagrindinis daugybės humanistinių veiklų dėmesys perėjo nuo „rezultato“ prie „proceso“. Taip vyksta su menais, kai sąvokos „pasiruošimas“, „atlikimas“, „darbo eiga“ tampa vis svarbesnės kuriant ir įgyvendinant meno kūrinius. Vis dėlto atrodo, kad visuomenė priėmė „atviros virtuvės“ principą kaip dominuojantį daugybės veiklų supratimo ir patyrimo būdą.

3-iasis Tarptautinis naujųjų humanitarinių mokslų kongresas organizuojamas Tarptautinio Semiotikos Instituto ISI vyks Kaune, Lietuvoje 2016 m. gegužės 23–26 dienomis. OpLab! laboratorijos yra organizuojamos bendradarbiaujant su organizacija Institutio media.

http://isisemiotics.eu/icon-home/

http://www.howto-things.com


ENGLISH


The 3rd International Congress on Numanities ICoN invites to take part in open laboratories OpLab! with Mindaugas Gapševičius

During the 3rd International Congress on Numanities (IcoN) open laboratories OpLab! will be organised by the International Semiotics Institute ISI in Kaunas, Lithuania. These laboratories will be led by artist Mindaugas Gapševičius, living and working between Germany and Lithuania, and will invite to experiment with the biological and non-biological matter.


Laboratory “Ultra Low Voltage Survival Kit” 2016-05-26

10:30-12:30

In the „Ultra low voltage survival kit“ participants will be introduced to electric properties of different matter including our own bodies. No specific knowledge is required. If curious in technical setup, bring your laptop. And an Arduino board if you have.


Laboratory “Mycorrhizal Networks or How Do I Hack Plant Conversations” 2016-05-26

15:30-17:30

In the „Mycorrhizal networks or how do I hack plant conversations“ participant will be introduced to fungi and plants who live in symbiosis with each other. During the proposed workshop we will build simple electronic interfaces in order to track their symbiotic activity.

Both events will take place in The Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, address A. Mickevičiaus Str. 37, 44244 Kaunas, Room 106. Please register by email info@migaa.eu if you would like to take part.

"OpLab!” or "Open Laboratory” is a space for introducing some creative ideas during ICoN, to give the participants an opportunity of hands-on-experience in different areas. This year OpLab! is offering a number of sessions: experimentation with biological organisms and electricity, experience of active listening, analysis of some TV shows.

Mindaugas Gapševičius (b. 1974) is an artist, facilitator, and curator living and working in Berlin, Weimar and Vilnius. Gapševičius earned his MA at the Vilnius Academy of Arts in 1999 and his MPhil at the Goldsmiths University London in 2016. In 2014 he joined the International Semiotics Institute where he focus on artistic research. In 2015 Gapševičius was appointed an artistic associate chair at the Bauhaus University in Weimar.


In 2016 the theme of the congress is “PROCESSES, MAPS, NARRATIVES”. The theme stems from the awareness that plenty of humanistic practices seem to have switched their main focus from “result” to “process”. This is for instance the case with arts, where the concepts of “preparation”, “making of”, “work in progress” are becoming more and more central in the development and implementation of the artwork. But it is the whole society that seems to have adopted an “open kitchen” principle as the predominant way of understanding and experiencing its many practices.


The 3rd International Congress on Numanities (ICoN) will be organized by the International Semiotics Institute ISI and held in Kaunas, Lithuania, from the 23rd to the 26th of May, 2016. OpLab! laboratories are organised in collaboration with Institutio media.


http://isisemiotics.eu/icon-home/

http://www.howto-things.com

Documentation: Photos