Monitoring Urine

From Howto Things
Revision as of 21:43, 17 December 2017 by Lina (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
DIYspectrometer.jpg


Self-repair: Monitoring Urine

Biolaboratory with Alessandro Volpato


Monitoring and understanding our health status is nowadays a possible task, thanks to appositely designed equipment, extensive public documentation and collaboration of medical staff. This workshop is about measuring biomarkers in own urine and understand the meaning of the results. Biomarkers are biological indicators of a condition. Test strips will be used to read the values. These paper strips have different chemical pads, that react and change color when in contact with urine. From the comparison of the obtained color with its reference, it is possible to evince the result in numerical values.

During the first part of the workshop every participant will check 10 parameters of their own urine and understand the meaning behind the results. The parameters to test will be: proteins, glucose, ketones, haemoglobin, bilirubin, urobilinogen, acetone, nitrite, leucocytes and pH. In a second part, participants will evince the absorption spectrum of urine with a DIY spectrophotometer and test the OD (optical density) with a DIY photometer. This will give an idea of the results that can be reached by homemade approaches to science.

Alessandro Volpato is a biologist working on lab automation and designing systems for open and accessible science. He is interested in bridging communities and promoting interdisciplinary collaboration to valorize each other's work.

MEDICAL DISCLAIMER

All content of this workshop was created for information and art purposes only. It is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have learned through this workshop. The organizers do not recommend or endorse any specific tests, physicians, products, procedures, opinions, or other information that may be mentioned during the workshop. Reliance on any information provided by the organizers is solely at your own risk.


Self-repair

The workshop is part of a Self-repair project, conceived and realized by Mindaugas Gapševičius. Self-repair is a reference to non-traditional cases where social considerations are excluded under existing circumstances, or a reference to the contexts of malfunctioning systems, especially of those related to one's own body. Self-repair is about an ability to identify and to fix one's own systems, by studying the available knowledge and consulting qualified specialists. Self-repair is also about experiments that might not be yet tolerated by society and that might instead be yet considered unethical.
Biolaboratory will take place on the 11th of November 2017, between 7–10 pm.

Location: artist day care centre “Autarkia” (Naugarduko Str. 41, Vilnius)

Free entry. Please register by email o-o@o-o.lt by 11th of November.

Please bring samples of your own urine to work with.


This event is organized by Institutio Media and is kindly supported by Vilnius City Municipality.

http://howto-things.com/

https://www.facebook.com/events/133031800688905/


Screen Shot 2017-11-05 at 09.33.05.png


LT


Self–repair: Šlapimo stebėjimas

Biolaboratorija su Alessandro Volpato


Savo sveikatos būklės stebėjimas ir supratimas šiandien yra lengvai įmanoma užduotis – galime naudotis reikiama įranga, prieiti prie viešos informacijos bei bendradarbiauti su medikais. Šioje biolaboratorijoje bus taikomas įprastas šlapimo stebėjimo metodas tiriant jį popierinėmis testų juostelėmis, kurios chemiškai reaguoja ir keičia spalvą. Pagal spalvos pasikeitimą bus gauti skaičiais išreikšti tyrimo rezultatai.

Pirmojoje biolaboratorijos dalyje visi dalyviai patikrins savo šlapimą pagal dešimt duotų parametrų ir mokysis suprasti gautus rezultatus. Bus tiriami šie parametrai: baltymai, gliukozė, ketonai, hemoglobinas, bilirubinas, urobilinogenas, acetonas, nitratai, leukocitai ir pH. Antrojoje dirbtuvių dalyje dalyviai tirs mėginių absorbcijos spektrą su savadarbiu spektrofotometru ir savadarbiu fotometru testuos optinį tankį (OD). Dirbtuvių metu atliekami procesai suteiks galimybę namie prieinamais metodais gauti tyrimo rezultatus.


Alessandro Volpato yra biologas, dirbantis laboratorijos automatizavimo srityje bei kuriantis atviro ir prieinamo mokslo sistemą. Jis domisi bendruomenių sujungimo būdais bei tarpdisciplininio ir prasmingo bendradarbiavimo skatinimu.


Atsakomybės apribojimas

Visas šių dirbtuvių turinys sukurtas ir pateikiamas tik informaciniais bei meno tikslais. Dirbtuvių turinys neskirtas naudoti vietoje profesionalios medicininės konsultacijos, diagnostikos ar gydymo. Jei turite su savo sveikata susijusių klausimų, visuomet kreipkitės į profesionalius medikus. Niekuomet neignoruokite ir nedelskite pasinaudoti profesionalų patarimu dėl bet kokios informacijos, kurią sužinojote šių dirbtuvių metu. Organizatoriai nerekomenduoja ir neatsako už testus, produktus ir procedūras, naudotus dirbtuvių metu, ar per jas išsakytas nuomones ar pateiktą informaciją. Tolimesnis bet kokių dirbtuvių metu pateiktų žinių naudojimas yra visiška dalyvių ir visų besidominčiųjų atsakomybė.


Self-repair

Ši biolaboratorija yra projekto Self–repair (liet. „savęs pagerinimas“) dalis, sumanyta ir įgyvendinama Mindaugo Gapševičiaus. Self–repair – tai nuoroda į netradicines neapgalvotas ar neišspręstas situacijas, taip pat užuomina į nefunkcionuojančias sistemas, daugiausia siejamas su gyvais organizmais. Projektas Self–repair tiria galimybes nustatyti ir „pataisyti“ savo organizmą pasitelkiant prieinamą informaciją ir konsultuojantis su kvalifikuotais specialistais. Self–repair taip pat tiria eksperimentus, kurie šiuo metu gali būti netoleruojami visuomenėje ar net laikomi neetiškais.


Biolaboratorija vyks 2017 m. lapkričio 11 d., 19:00–22:00 val. menininkų dienos centre „Autarkia“ (Naugarduko g. 41, Vilnius).

Dalyvavimas nemokamas, su patvirtinta registracija el. paštu o-o@o-o.lt iki lapkričio 11 d. Renginys vyks anglų kalba.

Dalyviams reiktų atsinešti savo šlapimo mėginį.


Renginį organizuoja Institutio media. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.


http://howto-things.com/

https://www.facebook.com/events/133031800688905/


Screen Shot 2017-11-05 at 09.33.05.png