Prisitaikančios bakterijos

From HOWTO things
(Redirected from Main Page)
Jump to: navigation, search

[LT]

mainų laboratorija „pasidaryk pats“#3

„Prisitaikančios bakterijos“ su Vilnius iGEM 2016 komanda ir Kristupu Saboliumi

2016 m. rugpjūčio 4 d. ketvirtadienį, 11:00-15:00 val. Dalyvavimas su patvirtinta registracija el. paštu o-o@o-o.lt iki 2016 m. rugpjūčio 3 d.

Džiaugiamės galėdami pristatyti naujausią Vilnius iGEM komandos, filosofo Kristupo Saboliaus ir organizacijos Institutio media bendradarbiavimo projektą, kurio pirmasis renginys vyks 2016 m. rugpjūčio 4 d. kaip mainų laboratorijų „pasidaryk pats“ serijos dalis projektų erdvėje „Sodų 4“.

Šioje mainų laboratorijoje vyks diskusija apie bakterijų prisitaikomumą skirtingomis aplinkos sąlygomis ir teigiamą ar neigiamą įtaką, svarbią žmogaus išlikimui ir prisitaikymui, dėl įvairių veiksnių kintant kasdienei aplinkai. Renginio metu bus kalbama apie mokslininkų darbo su bakterijomis istoriją ir kodėl su jomis dirbama, apie bakterijų reikšmę moksle, apie pačias bakterijas ir jų sandarą, bakterijų prisitaikomumo prie skirtingų aplinkos sąlygų mechanizmus, taip pat apie mikroskopo naudojimą. Dalyviai patys galės eksperimentuoti dažydami bakterijų dalis. Kartu su iGEM komanda bus atliekamas Gram+ ir Gram- ląstelių dažymas, sporų dažymas, intarpų dažymas – lipidų, ir viso proceso stebėjimas per mikroskopą. Laboratoriją užbaigs diskusija ir atviras rezultatų aptarimas.

Prisijungdamas prie šių dirbtuvių Sabolius toliau tęsia savo vykdomą ir Lietuvos kultūros tarybos remiamą kultūros tyrimų projektą „Hibridinė kūryba: šiuolaikinis menas ir mokslas“, kurio kontekste sąveikaujančios meno ir mokslo perspektyvos analizuojamos kūrybingumo, fikcijų kilmės ir įtakos realybei, virtualumo ir aktualumo sąveikos aspektais. Laboratorijos kontekste Sabolius sieks inspiruoti aptarimą-diskusiją apie klausimus ir problemas, kurie kyla meninėse ir mokslinėse praktikose, ir kaip šios galėtų viena kitai pasitarnauti.

iGEM komanda – tai studentai iš Vilniaus universiteto, dalyvaujantys tarptautiniame sintetinės biologijos konkurse „iGEM“ (international Genetically Engineered Machine competition, http://igem.org/Main_Page). iGEM yra pelno nesiekianti organizacija, siekianti stiprinti bendradarbiavimą tarp studentų, mokslininkų, inžinierių ir verslininkų visame pasaulyje. Komandos tikslas ne tik dalyvauti, laimėti ir skleisti žinią apie Lietuvą, bet taip pat sukurti sintetinės biologijos bendruomenę mūsų šalyje. Šių metų iGEM komanda susirūpino genetinėmis ligomis. Fenilketonurija (FKU) – tai genetiškai paveldima liga, kai žmogaus organizmas netoleruoja baltyminio maisto. Jaunieji mokslininkai, dirbdami laboratorijose, siekia sukurti bakterijas, kurias vartojant kaip probiotikus, būtų padidintas baltymų toleravimas organizme. Taip sergantiems šia liga padidėtų galimybė kokybiškesniam gyvenimui.

Kristupas Sabolius yra rašytojas ir Vilniaus universiteto filosofijos docentas, tyrinėjantis tradicines bei alternatyvias kūrybingumo formas bei analizuojantis prieštaringą vaizduotės funkciją įvairiose mąstymo teorijose. Jis yra trijų mokslinių monografijų autorius „Proteus and the Radical Imaginary” (2016); "Įsivaizduojamybė" (2013); "Įnirtingas miegas. Vaizduotė ir fenomenologija" (2012). Taip pat dėsto šiuolaikinės meno filosofijos ir vaizduotės teorijų kursus, bendradarbiavo kuruojant keletą parodų, yra filmo „Lošėjas” (2013) scenarijaus bendraautorius.

Mainų laboratorijų tikslas – ne tik plėsti jau pažįstamą „pasidaryk pats“ (angl. „do it yourself“) kultūrą lietuviškame meno lauke, bet ir paskatinti skirtingų disciplinų kūrėjus bei visus susidomėjusius aktyviai tarpusavyje pasikeisti atsineštomis žiniomis, taip ne tik išmokstant naujų įgūdžių, bet ir išmokant kitus. Visas laboratorijas vienija tikslas testuoti žmogaus būvio natūralioje ir žmogaus sukurtoje aplinkoje ribas, ir siekis pademonstruoti skirtingų sričių įgūdžių bei perteikti žinių, svarbių bet kurioje mūsų būvio pakopoje (naudotų praeityje, svarbių kasdienėje aplinkoje dabartyje bei įgūdžių, būsiančių reikalingais netolimoje ateityje).

Renginį organizuoja Institutio media, bendradarbiaudama su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba. Renginio partneris – Vilniaus Universitetas.

http://2016.igem.org/Team:Vilnius-Lithuania http://howto-things.com/

Projektų erdvė „Sodų 4“ Sodų g. 4, Vilnius


[EN]


exchange laboratory#3

"Adjusting Bacteria" with Vilnius iGEM 2016 team and Kristupas Sabolius


4 August 2016 11 am - 3 pm Registration by email o-o@o-o.lt by 3 August 2016

We are pleased to present the most recent collaboration among Vilnius iGEM team, the philosopher Kristupas Sabolius and Institutio media. As a result of this collaboration, the third exchange laboratory "Adjusting Bacteria" will take place on the 4th of August 2016 at project space "Sodų 4".

Discussions on adaptability of the bacteria under varying environment conditions will take place during this laboratory, also the positive and negative influence of this phenomenon towards adaptability and survival of humans. Participants will be introduced to a brief history of scientific practice working with bacteria and the reasons why it is carried out, to the significance of the bacteria in science, the bacteria itself and its structure, mechanisms of adaptation of bacteria under varying conditions, the use of the microscope. Participants will be able to experiment by colouring parts of bacteria. Together with iGEM team the colouring of Gram+ and Gram- cells, spores, insets will be demonstrated and observed through the microscope. The laboratory will end with an open discussion of results.

By collaborating in this laboratory Kristupas Sabolius is continuing his cultural research project Hybrid creativity: Contemporary Art and Science", supported by Lithuanian Council for Culture. In its context the interchanging perspectives between art and science are analysed in such aspects as creativity, origin of fiction and its influence towards reality, interaction between the virtuality and the relevance. During this laboratory Sabolius will aim to encourage the reflection-discussion on questions and issues common to scientific and artistic practices and how they might contribute each other.

iGEM team is a group of Vilnius University students, taking part in the international synthetic biology competition "iGEM" (International Genetically Engineered Machine http://igem.org/Main_Page). iGEM is a non-profit organization with the goal to change and improve the collaboration between students, scientists, engineers and businessmen from all over the world. Hence the main goal of the team is not only to participate, win and spread the good news about Lithuania, but also to create a synthetic biology community here in our country. This year the iGEM team is determined to help the ones suffering from rare genetic diseases. One of such diseases is phenylketonuria (PKU), a rare genetically inherited condition, which is defined by the inability of an organism to break down amino acid phenylalanine. The treatment young scientists propose is a probiotic, which would either take in excess phenylalanine or break it down in the gut of the patient, preventing the symptoms of the disease. The final product will be presented in the form of a gastro-resistant pill, which would be accessible and easy to use.

Kristupas Sabolius is a writer and an Associate Professor of Philosophy at Vilnius University. He is researching traditional and alternative forms of creativity and analysing the contradicting function of imagination in various territories of thinking. Sabolius is an author of three scientific monographs „Proteus and the Radical Imaginary” (2016); "Imaginary" (2013); "Furious Sleep. Imagination and phenomenology" (2012). He is also teaching a course on contemporary art philosophy and imagination, has collaborated as a curator of several exhibitions, is a co-author of film scenario for "The Gambler".

The aim of this laboratory series is not only to expand the already existing DIY field in contemporary art practices in Lithuania, but also to create a platform for interdisciplinary artists as well as everyone else interested to actively exchange their knowledge by sharing it and teaching each other. Exchange laboratories are designed to allow to test the limits of existence of a human being whether in natural or man-made environment. Different sets of skills are demonstrated during each of the events as well as different pieces of knowledge shared, all important to our existence in the past, present or future.

This event is organized by Institutio Media in collaboration with Lithuanian Interdisciplinary Artists' Association and is kindly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. Partner of the event – Vilnius University.

http://2016.igem.org/Team:Vilnius-Lithuania http://howto-things.com/

Project Space “Sodų 4” Sodų Str. 4, Vilnius