Alt lab: People, Toolkits & Others

From Howto Things
(Redirected from Main Page)
Jump to navigation Jump to search

Šis projektas išsivystė COVID-19 pandemijos kontekste, kuriam didelę įtaką padarė (ne)pandeminiai sprendimai susiję su intensyviu skaitmeninės erdvės vartojimu. Įkvėpti Jurgio Mačiūno “Fluxkits” objektų rinkiniais, kūrėme meninius įrankių rinkinius, kuriuos virtuali auditorija pati naudojo naujų kūrinių kūrimui. Šiuose kūriniuose aktualizavosi šiuolaikinė problematika: etiniai, politiniai, bei socialiniai diskursai. Menininkų Mindaugo Gapševičiaus, Kamilės Krasauskaitės, Brigitos Kasperaitės ir Rūtos Spelskytės sukurti įrankių rinkiniai buvo paštu siunčiami kūrybinių dirbtuvių dalyviams tam, kad kartu su menininkais galėtų juos naudoti internetu vyksiančiose kūrybinėse dirbtuvėse. Dalyviai kartu gilinosi į menininko kūrinį, taip pat kartu su menininku kūrė naujus dukterinius kūrinius. Pirma diskusija su menininkais vyko 2020 metų Ars Electronica festivalyje Lince.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Artists

Brigita Kasperaitė dirba su hibridinės terpės idėjomis ir skirtingomis savęs suvokimo perspektyvomis. Rūta Spelskytė tiria nesusikalbėjimus, dialogo klaidas tarp žmonių. Kamilės Krasauskaitės praktika vystosi įgydama skirtingus formatus – nuo instaliacijų ir skulptūrų iki leidinių bei socialinių renginių, kurių centre - duonos raugas. Mindaugo Gapševičiaus kūriniai kvestionuoja mašinų kūrybingumą, tačiau nedaro prielaidos, kad žmogus yra vienintelė kūrybinė jėga.

Supported by

LTK Originalus Logotipas anglu.jpg


CITY OF VILNIUS BLACK TRANSPARENT RGB.png